Leveringsvoorwaarden Dokter Koel

Leveringsvoorwaarden voor consumenten

Deze Algemene Voorwaarden voor Airconditioninginstallatiewerk voor Consumenten van de Nederlandse Vereniging van Ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad. Zij treden in werking per 25 november 2016. Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, d.d. 25 november 2016  onder nr. 46/2016.

Leveringsvoorwaarden voor zakelijke relaties

Algemene aanbiedings-, verkoop-, leverings-, betalings-, installatie-, reparatie- en onderhoudsvoorwaarden van de Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling N.V.K.L.: groothandelaren, importeurs en fabrikanten van halffabrikaten en installatiebedrijven in de koeltechniek, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage d.d. 25 november 2016 jaar onder nr. 46/2016.


Klik hier om de voorwaarden als PDF dowloaden (consumenten)

Klik hier om de voorwaarden als PDF dowloaden (zakelijk) - English.

Voordat u de bestelling in ontvangst neemt, graag aandacht voor de volgende punten:

We kunnen niet volledig uitsluiten dat een transportschade ontstaat. Daarom vragen wij u om de volgende punten in acht te nemen bij het accepteren van de goederen in het bijzijn van de chauffeur

- Controleer direct bij de levering of de levering volledig en intact is.
- Controleer de verpakking op beschadigingen.
- Verwijder de verpakking en controleer het product op uitwendige beschadigingen.
- Schade? Noteer dit noodzakelijkerwijs en zo nauwkeurig mogelijk op het leveringsbewijs van de transporteur.
- Maak foto's met uw telefoon en mail deze naar info@dokterkoel.nl
- Onvolledige zending? Noteer dit op het leveringsbewijs en neem contact met ons op.

Alleen wanneer de schade duidelijk op het leveringsbewijs is aangegeven, kunnen we de klacht erkennen. Achteraf, zonder verwijzing naar het leveringsbewijs, kunnen wij de schade niet accepteren. Wij kunnen deze schade namelijk niet claimen bij de transporteur zonder verwijzing naar het leveringsbewijs.  Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Onze waarborg.

Dokterkoel.nl verbindt zich er toe om koelapparatuur te leveren met een dergelijke werking van het koeltechnisch systeem met een garantieperiode van 1 jaar vanaf datum van levering.
Onder het koelsysteem wordt verstaan de delen van het apparatuur die dienen om de koel-/vriesprestatie te leveren. Buiten de garantie vallen verlichting, deuren en glasbreuk, alle componenten die niet inherent zijn aan het koelsysteem zijnde, wielen, sloten, nachtgordijnen, handgrepen, panelen, scharnieren etc.
Dokterkoel.nl is niet aansprakelijk voor indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade ten gevolge van het uitvallen van het toestel.

Om een goede werking van alle koelinstallaties te verzekeren, adviseren wij om 1x per jaar preventief onderhoud uit te voeren en lees onze onderstaande tips.

Plaats het toestel niet in direct zonlicht of te dicht bij een warmtebron.
Plaats het toestel in in een te warme of te koude ruimte (winterperiode).
Plaats het toestel niet buiten, tenzij het hiervoor geschikt is gemaakt.
Plaats een open toestel niet in de tochtstroom van een airco-uitblaas, ventilatiesysteem of nabij een open deur.
Zorg voor voldoende ventilatie van de koelunit.
Reinig de condensor van het koelunit minimaal 1x per maand. Verwijder hiervoor het rooster voor de condensor en gebruik een stofzuiger of borstel. Veeg altijd van boven naar beneden en pas op voor de scherpe randen van de lamellen.
Lees- en volg de gebruiksaanwijzing die met het toestel is meegeleverd.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventueel later gebruik.
Controleer dagelijks de temperaturen.
Stapel de producten niet boven de laadlijn.
Reinig deurrubbers met vochtige doek of speciaal reiningingmiddel voor deurrubbers. (ivm weekmakers).
Plexiglas reiningen met lauwater (gebruik geen alcohol).
Tijdens onderhoud stekker uit het stopcontact halen en na de werkzaamheden weer inpluggen.